Wednesday, November 21, 2012

HUBUNGAN DENGAN PEMBEKAL

Kekalkan hubungan yang baik dengan pembekal-pembekal barangan anda. Pastikan anda membayar setiap pembelian dengan jujur dan jika anda berhutang, pastikan anda membayar hutang anda pada masa yang telah ditetapkan.

Jangan sesekali anda mengembalikan barangan yang rosak atas kecuaian sendiri kepada pembekal. Anda akan dicap sebagai peniaga yang tidak jujur dan amanah!

No comments:

Post a Comment