Wednesday, November 21, 2012

SUSUNAN BARANGAN

Barangan haruslah disusunkan supaya senang dilihat dan mudah untuk diambil. Barangan yang selalu mendapat permintaan seharusnya diletakkan di bahagian yang mudah dilihat.

Pastikan anda menjaga keselamatan kedai dan barangan anda dengan menyimpan barangan tersebut dengan betul untuk mengelakkan kebakaran atau kecuriaan.

Pastikan premis anda sentiasa bersih untuk mewujudkan keselesaan kepada para pelanggan.

No comments:

Post a Comment