Wednesday, November 21, 2012

PEKERJA DAN PEMILIK

Wujudkan hubungan yang erat di antara pekerja dan majikan. Pekerja yang digaji perlulah jujur dan rajin. Pekerja juga mestilah sanggup belajar dan berkongsi maklumat berkaitan barang-barang yang diniagakan. Pengetahuan yang luas mengenai barangan yang dijual akan menarik pelanggan untuk kembali berurus niaga di kedai anda.

Pastikan anda berkongsi pengetahuan dan cara-cara membaik pulih kerosakan atau mengecat dengan pelanggan-pelanggan anda. Pelanggan anda akan lebih menghargai perkongsian pengetahuan anda kerana mereka boleh melakukannya sendiri tanpa perlu mengupah orang lain sekaligus menjimatkan wang mereka!

No comments:

Post a Comment